Vi gjør det!

Transport/samferdsel

All maskin- og massetransport for hele konsernet organiseres fra Transportavdelingen. I vår bransje er transport en viktig del av verdikjeden og rettidig henting og levering bidrar til å unngå produksjonsavbrudd. Lang og bred erfaring har lært oss og løse både store og komplekse oppdrag. I tillegg til oppdrag for avdelinger i eget konsern utfører vi arbeid for offentlig sektor og andre aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Effektive, sikre og miljøvennlige transportsystem fremmer regional utvikling og robuste bo-, arbeids- og serviceregioner. Like viktig som etablering av gode samferdselssystem, er vedlikeholdet og driften av disse. Vi utfører gjennom året veivedlikehold på store deler av det regionale veinettet. Vi leverer veivedlikeholdstjenester sommer og vinter, samt mindre anleggsarbeider på og rundt vei.

Kontaktperson

Mari Gevelt Rasmussen

Avdelingsleder


Transport/samferdsel

Telefon: 970 11 110
Epost: Mari.Rasmussen@isachsenas.no

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×