Vi gjør det!

Vårt verdigrunnlag

Selve ryggraden i Isachsen Gruppens virke er verdiene. Disse fungerer som kompass både for egne ansatte og eksterne samarbeidspartnere, og utgjør fundamentet for hvordan vi opptrer i hverdagen. Verdiene skal være med på å bygge en sterk bedriftskultur, samt bidra til å tydeliggjøre identiteten vår.

Våre verdier:

På – vi engasjerer oss og er 100 % tilstede

Ryddig – vi er ryddige – både på anleggsplassen og i hodet

Romslig – vi er imøtekommende og fleksible

Humoristisk – vi bygger lagånd i en lett og uformell tone

Miljøbevisst – vi tar ansvar for natur og miljø

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×