Vi gjør det!

Støtteordninger og sponsorater

En naturlig del av vårt samfunnsoppdrag

Isachsens sponsorater og øvrige støtteordninger er en viktig del av vår samfunnsansvar-plattform, og vi er en aktiv støttespiller innen områder som idrett, kultur, miljø samt også på det humanitære feltet. Hensikten er å nå ut i Isachsens geografiske primærvirkeområde, og hvor vi kan gjøre en forskjell.

Våre verdier – På, Ryddig, Romslig, Humoristisk, Miljøbevisst – ligger til grunn for valget av samarbeidspartnere. Det er viktig for oss at sponsoravtalene har en tydelig tilknytning til Isachsens virksomhet og verdisett, og avtalene utformes slik at de gir gjensidig nytte for partene.

Vi er svært opptatt av å bidra til utvikling av regionens samfunnsliv, og yter støtte til en rekke lag, organisasjoner og aktiviteter innenfor våre prioriterte innsatsområder – Idrett, Kultur, Miljø, Humanitært.

Idrett

Idrett handler om målsetting og innsatsvilje, tæl og engasjement. Isachsen støtter en rekke idrettsforeninger i distriktet, med alt fra bidrag til draktsett i lavere divisjoner til større samarbeidsavtaler med klubber som SIF og MIF.

Kultur

Isachsen yter støtte til lokal kultur gjennom både korte og lengre samarbeidsprosjekt. Støtten kommer både i form av direkte økonomiske bidrag og dugnadsinnsats, sistnevnte gjennom at det stilles til rådighet mannskap og maskiner til utvalgte frivillighetsprosjekt.

Et eksempel på vårt engasjement innen området Kultur er samarbeidet med kultursenteret Portåsen – Wildenveys rike i Mjøndalen, hvor vi i 2016 bidro aktivt for å realisere senterets «ny stor-scene» satsning.

Miljø

Verdien Miljøbevisst, er kanskje vår aller viktigste. Miljøvern er et område vi aldri kan bli gode nok på. Som en inspirasjon til å drive vårt eget miljøarbeid i riktig retning har vi med virkning fra november 2016 bl.a. innført en «pantering», dette som et ledd i arbeidet med å skape bevisstgjøring og engasjement i eget hus. Inntektene fra panteringen – beløpet fra alle tomflasker som gjennom året er forbrukt av våre mer enn 600 ansatte, går uavkortet til en god miljøsak.

Humanitært

Omtanke skal ikke begrenses av «hvem du er og hvor du kommer fra». Som en del av samfunnsfellesskapet er det helt naturlig at vi gjør vårt for å bidra til en bedre hverdag, og da særlig for de som trenger det aller mest. Derfor skal vi støtte bistand til medmennesker som står overfor store utfordringer i en hard hverdag.

Kirkens Bymisjon er Isachsen Gruppens utvalgte samarbeidspartner innenfor sponsorområdet Humanitært. I tillegg doneres et årlig beløp til stiftelsen «Superselma».

Vi gjør oppmerksom på at søknadsperioden er hvert år fra 1. november til 15. desember. Søknader kan sendes til spons@isachsenas.no.

Logg på Intranett



Glemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×