Vi gjør det!

Samfunnsbevisst forretningsdrift

Samfunnsansvaret i Isachsen Gruppen er basert på vårt verdigrunnlag og vår bedriftskultur, og skal være en naturlig del av selskapets operative virksomhet. Det viktigste vi kan gjøre for lokalsamfunnet og øvrige omgivelser er å drive på en skikkelig måte – sunn og bærekraftig drift er selve grunnlaget for at vi som bedrift skal kunne spille en positiv rolle i samfunnet. Våre økonomiske bidrag til samfunnet skjer først og fremst gjennom arbeidsplassene vi skaper og opprettholder, og skattene og avgiftene vi betaler. I tillegg yter vi direkte økonomisk støtte til en rekke samfunnsnyttige tiltak, samt at vi jevnlig frigir materiell og menneskelige ressurser til små og store frivillighetsprosjekt i lokalmiljøet.

Samfunnsansvar for oss handler om vår evne og vilje til å over tid skape verdier for stor- og lokalsamfunnet, kunden, våre ansatte og eiere.

Isachsen Gruppen legger til grunn regjeringens definisjon av samfunnsansvar, som i korthet innebærer at man skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter.

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×