Vi gjør det!

Våre verdier

Våre verdier er forankret i måten vi arbeider på og omgås hverandre i hverdagen. Verdiene skal assosieres med alle bedriftens forretningsområder, og skal bidra til å anerkjenne og fremme gode prestasjoner og høye arbeidsstandarder blant ledere og ansatte.

Våre verdier er:

- Vi engasjerer oss og er 100 % til stede
 Ryddig - Vi er ryddige - både på anleggsplassen og i hodet
 Romslig - Vi er imøtekommende og fleksible
 Humoristisk - Vi bygger lagånd i en lett og uformell tone
 Miljøbevisst - Vi tar ansvar for natur og miljø 

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×