Vi gjør det!

12. juni 2012

Torpol og Isachsen Entreprenør Oslo samarbeider

Et av Polens ledende entreprenørselskap innenfor banesektoren, jernbaneentreprenøren Torpol, etablerte seg med eget Norges-kontor på tampen av 2010.

Etter den innledende oppstartsperioden er selskapet nå kommet over i en operativ fase, og er blant annet involvert i det pågående arbeidet med å forlenge bybanen i Bergen. I et nylig oppstartet oppdrag for KTP og Bymiljøetaten i Oslo, har Torpol valgt Isachsen Entreprenør Oslo som underleverandør.

– Isachsen Entreprenør Oslo er en velrenommert markedsaktør med en type kompetanse som passer veldig godt til dette oppdraget, opplyser administrativ prosjektleder Rafal Superson i Torpol.

Superson ser en økende markedsetterspørsel etter utenlandsk entreprenørekspertise i både små og store norske samferdselsprosjekt.

– Ikke bare vi, men også andre kontinentale aktører gjør det sterkt i Norge for tiden; det er ikke lenge siden Statens vegvesen tildelte kontrakten for bygging av ny E6 og jernbane i Eidsvoll til Østerrikske Alpine Bau. Norge står foran store investeringer innenfor banesektoren i tiden fremover. Denne utviklingen utfordrer kapasiteten i norsk entreprenørbransje; tilgang til flere aktører sikrer gjennomføringen av de mange prosjektene. I dette bildet har et selskap som Torpol mye å bidra med – som en av de største bransjeaktørene i Polen har vi lang og variert erfaring fra de aktuelle prosjektområder.

Daglig leder Odd Arve Svendsberget i Isachsen Entreprenør Oslo ser utelukkende positivt på utviklingen.

– Det handler om marked og etterspørsel. Norske entreprenøroppdrag innenfor banesektoren – trikk, bybane og jernbane, krever ofte spesialkompetanse. Et stort selskap som Torpol har bred og omfattende erfaring, de besitter en type spisskompetanse som passer svært godt til det norske prosjektmarkedet i dette segmentet.

Rafal Superson slutter seg til Svendsbergets observasjoner om viktigheten av riktig prosjektkompetanse.

– Isachsen Entreprenør Oslos spesialisering innenfor grunnarbeid og VA var utslagsgivende for at valget falt på dem; vi gleder oss til samarbeidet, avslutter administrativ prosjektleder Rafal Superson i Torpol.

Entreprisen ”Nybrua” i Trondheimsveien i Oslo startet opp i begynnelsen av juni, og går over en 6-måneders periode. Isachsen Entreprenør Oslo står for oppgraderingsarbeider knyttet til VA og vei.

Kilde: Bygg.no

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×