Vi gjør det!
Illustrasjonsfoto

22. januar 2014

Tingretten tilkjenner Isachsen Entreprenør Oslo 7 mill - HENT anker

Isachsen Entreprenør Oslo stevnet 19. april 2013 HENT A/S for Oslo Tingrett etter uenighet om sluttoppgjøret i en entreprise knyttet til rehabilitering og utbygging av Sandaker skole og barnehage. Her vant Isachsen Entreprenør Oslo frem med store deler av sine krav, men HENT har nå bestemt seg for å anke.

Arbeidene foregikk i perioden mars 2011 til august 2012, og byggherre var Oslo kommune ved Undervisningsbygg.

9. januar 2014 kom dommen fra Oslo Tingrett. Her dømmes HENT til å betale Isachsen Entreprenør Oslo et erstatningsbeløp på 5 517 000 inkl. mva. I tillegg må HENT A/S dekke saksomkostninger, forsinkelsesrenter og utgiftene til fagkyndige meddommere som samlet beløper seg til over 1 500 000,- inkl. mva.

– HENT er en landsdekkende entreprenør som omsetter for nærmere tre milliarder kroner i året. Å kjøre et løp mot en aktør av denne størrelsen blir litt David mot Goliat for de aller fleste i det norske underentreprenørlandskapet. For eget vedkommende hadde vi kviet oss vi også, om vi ikke hadde hatt vårt eget moderselskap Isachsen Gruppen i ryggen, sier daglig leder Kent Jensen i Isachsen Entreprenør Oslo i en pressemelding fra selskapet. Han sier han er svært fornøyd med utfallet i tingretten.

HENT er på sin side ikke enig i rettens beslutning.

– Dommen er ikke rettskraftig og vil bli anket. Isachsen fremsatte i stevningen et krav på over 8 mill. inkl. mva., og fikk medhold i 5,5 millioner kroner. Dette er vi sterkt uenig i, og mener å ha godt grunnlag for vår anke, sier Ole Kristian Berg, prosjektdirektør Østlandet i HENT i en kommentar til Byggeindustrien.

– Som et enkelt eksempel kan vi vise til at domstolen for ett av kravene uriktig har lagt til grunn at de faktiske merutgiftene var på over 2,1 millioner, selv om Isachsen selv har erkjent at kostnadene var begrenset til drøyt 400.000 kroner, legger Berg til.

Kent Jensen i Isachsen Entreprenør Oslo sier i meldingen at dommen dokumenterer at HENT har handlet direkte kontraktsstridig på en rekke svært viktige områder, og at dommen således er en seier for rettferdigheten.

– For oss har dette vært en viktig prinsippsak, sier Jensen.

Advokat Ola Strømsmoen i Advokatfirmaet Forte, som har prosedert på vegne av Isachsen Entreprenør Oslo, sier i meldingen at dommen er veldig klar på at det foreligger en grunnleggende lojalitetsvikt mellom partene i en entreprisekontrakt både under gjennomføringen og i sluttoppgjøret.

Nå havner saken i lagmannsretten.

Kilde: bygg.no

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×