Vi gjør det!

16. august 2011

Sterk vekst for Isachsen Gruppens nye Oslo-avdeling

9 måneder etter oppstart viser ordreboken til Isachsen Entreprenør Oslo 57 millioner kroner.

I samme periode har arbeidsstokken vokst fra 3 til 22 personer.

- I tillegg til de 22 fast ansatte har vi for tiden 15 prosjektinnleide, men grunnet sterk vekst har vi bruk for enda flere dyktige fagfolk, forteller daglig leder i Isachsen Entreprenør Oslo, Odd Arve Svendsberget.

Oslo-avdelingen er inne i flere større entrepriser, og står blant annet ansvarlig for VA-arbeidet knyttet til første byggetrinn i Rom Eiendom og JM Norge sin storstilte utvikling av et helt nytt boligområde ved Grefsen stasjon, ”Grefsen Stasjonsby”. Ved Mo-krysset på Riksvei 4 i Nittedal bygger Isachsen Entreprenør Oslo ny rundkjøring og tilførselsvei, og på Sandaker i bydel Sagene utfører firmaet grunnarbeid og drenering knyttet til rehabilitering av bygningsmassen til Sandaker skole.

- Isachsen Entreprenør Oslos spisskompetanse innenfor grunnarbeid generelt og VA spesielt, kommer godt til uttrykk gjennom de nevnte entrepriser. Der oppdraget krever det er det også en styrke å kunne trekke på konsernets unike breddekompetanse; Isachsen Gruppen er med sine 9 datterselskap rigget for å løse de fleste anleggsoppdrag, sier Odd Arve Svendsberget, og nevner Bane – og Entreprenørservice´ s nylig inngåtte rammeavtale med Oslo kommune om opparbeidelse av idrettslekeplasser på Lille Bislett, Høybråten og Haraløkka som et eksempel på at også andre medlemmer av Isachsen-familien for tiden gjør det sterkt i Oslo-regionen.

Svendsberget gir langt på vei de ansatte æren for de gode resultatene.

- Vårt sterke fokus på HMS og vår kompromissløse holdning til leveransesikkerhet for kunden – det er ikke tilfeldig at vårt motto er VI GJØR DET, har bidratt til å skape et topp arbeidsmiljø og en prestasjonskultur som sørger for at varene leveres hver dag, avslutter Odd Arve Svendsberget.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×