Vi gjør det!
For oss er det viktig å sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø

5. september 2013

Radonmåling

Gjennom de siste månedene har Isachsen Gruppen gjennomført radonmålinger på alle sine eiendommer.

Samlet bygningsmasse utgjør ca. 8500 kvadratmeter og består av kontorer, produksjonslokaler, verksteder, hybelhus og brakkerigger.

Med bakgrunn i at ny lovgivning på området innebærer at eventuelle nivåoverskridelser må følges opp med konkrete tiltak, har det vært viktig for selskapet å gjennomføre målingene i god tid før den nye forskriften trer i kraft.

Vegard Bråta, daglig leder i Isachsen Eiendomsforvalting, har hatt ansvaret for målingene.

– For oss er det viktig å sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, og når vi vet hvilke skadevirkninger radonstråling kan føre til har dette vært en svært nyttig øvelse. Vi må være trygge på at radonnivået ligger under anbefalte og tillatte grenseverdier, uttaler Vegard Bråta.

Strålevernforskriften stiller bl.a. krav til radonnivåer i utleieboliger. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Grenseverdiene trer i kraft fra 1. januar 2014.

– Våre målinger viste at to av våre bygg hadde et radonnivå på mellom 100 -200 Bq/m3. Her er det igangsatt tiltak bestående av blant annet radonsug og ventilering av jordlufta under bygningene. Det er betryggende å konstatere at ingen av bygningene hadde radonnivåer som var høyere enn 200 Bq/m3, sier Bråta.

– Isachsen Eiendomsforvaltings kjerneområde er eiendomsdrift. Foruten forvaltning av egen og eksterne kunders eiendomsportefølje, driver vi aktivt kjøp, salg og rehabilitering av eiendommer. I denne sammenheng er det svært nyttig også å kunne formidle radonmåletjenester, uttaler Bråta.

Oddmund Hansen, konsernsjef i Isachsen Gruppen, slutter seg til Bråtas understreking av viktigheten av å etterleve det nye lovverket.

– Om vi ikke etterlever det nye lovverket kan vi som utleier bli holdt erstatningsansvarlig, men når vi vet hvor alvorlige helsemessige konsekvenser høy radonstråling kan gi er det aller viktigste for oss å ta ansvar for våre ansattes helse og arbeidsforhold, avslutter Oddmund Hansen.

Kilde: bygg.no

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×