Vi gjør det!

8. mars 2014

Oslo vinner 66-millioners vei-entreprise

Isachsen Entreprenør Oslo vinner 66-millioners vei-entreprise i Ring 3 Ulven-Sinsen prosjektet. Som en konsekvens av bygging av tunnel mellom Økern-Sinsen, skal dagens Ring 3 i Dag Hammarskjølds vei konverteres til lokalvei.

Statens vegvesen har valgt Isachsen Entreprenør Oslo til å utføre oppdraget.

Foruten konverteringen av selve Dag Hammarskjølds vei innbefatter entreprisen riving av dagens bru i Sinsenveien, oppføring av lysregulering og støyskjermer, samt oppgradering av totalt fire tilstøtende veier. Når den nye 4-felts lokalveien er ferdigstilt vil den inneholde kollektivfelt, kjørebane med skulder, midtdeler og sykkelfelt – alt sammen i begge retninger, over en strekning på i underkant av 800 meter.

Prosjektleder Kim Roar Hansen i Isachsen Entreprenør Oslo ser frem mot å ta fatt på arbeidsoppgavene.

Det nye veisystemet i Ring 3 Ulven-Sinsen prosjektet skiller lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Som en følge av at gjennomgangstrafikken er flyttet under jorden er både støy og forurensning betydelig redusert.

Jensen forteller at kontrakten er viktig for selskapet.

Statens vegvesen og Isachsen Entreprenør Oslo avholdt kontraktsmøte den 7. mars. Anleggsarbeidene forventes startet opp i løpet av samme måned, og skal være sluttført innen 4. september 2015.

- Det er bokstavelig talt et spennende oppdrag vi skal løse: langs hele Dag Hammarskjølds vei ligger det en oljefylt høyspentkabel, og i tillegg krysser det en høyspentlinje over selve anleggsområdet. Denne type arbeid er vi rigget for; Isachsen Entreprenør Oslo har spisskompetanse hva gjelder oppgaveløsing av komplekse infrastrukturprosjekter.

- Gjennom alle de nye samferdselstiltakene i Ulven-Sinsen prosjektet ligger bolig– og næringsutviklingen i området utvilsomt an til å få et løft, påpeker direktør for anleggsdivisjonen i Isachsen Gruppen, Kent Jensen.

- Dette er første gangen vår Oslo-avdeling er hovedentreprenør for Statens vegvesen, og vi ser veldig frem til å vise oss tilliten verdig. Vi gleder oss til samarbeidet, og ikke minst å bidra til bedret trafikkavvikling og økt sikkerhet i området, avslutter Kent Jensen.

Ytterligere informasjon fås hos divisjonsdirektør Kent Jensen:

kent.jensen@isachsenoslo.no / mobil: 975 75 402

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×