Vi gjør det!

9. oktober 2015

Nye samarbeidsformer forløste ny gang– og sykkelvei i Flesberg kommune på rekordtid

Innbyggerne i Lampeland og Svene i Flesberg kommune har lenge hatt et ønske om å anlegge en gang- sykkelveg langs den 5 kilometer lange strekningen som skiller de to tettstedene. Samfunnsviktige funksjoner som skole og fritidstilbud deles mellom tettstedene hvilket bidrar til stor ferdsel på strekningen, tiden har derfor lenge vært overmoden for etablering av en trafikksikker og barnevennlig ferdselsåre. Med dette som bakteppe nedsatte Flesberg-folket i mai 2014 en handlingskomite, og dermed begynte snøballen å rulle.

- Prosjektleder Nina Hermansen; drøye ett år og fire måneder etter at dere første gang bestemte dere for at «dette må vi bare få til», er hele anlegget ferdig. Dette må da være noe i nærheten av Norges-rekord?

- Jo, vi synes kanskje vi kan tillate oss å slå oss litt for brystet. Prosjektforankring i kommuneplanen i juli 2014, forprosjekt levert i desember samme år, hovedbevilgning på 22 millioner fra Fylke i januar 2015 – på tross av at det ikke var avsatt penger i handlingsprogrammet for perioden 2015-2018, gjennomføring av gang– og sykkelvei på FV 40 fra mars – oktober 2015, ferdigstillelse et halvt år før tida og på grunn av samarbeidsformen til lavere kostnad enn ved «normale» entrepriseformer: Om det ikke er ny rekord så må det i alle fall være tett på!

Nå er ikke Flesberg-folket helt ukjent med Norges-rekorder. I 2011 satte 200 dugnadsarbeidere og 40 anleggsmaskiner hverandre stevne for å gjennomføre siste etappe i byggingen av Stevningsmogen Fritidspark, noe som i ettertid er døpt til «Norges største dugnad».

De beste resultatene i lokalsamfunnet kommer når kommune, næringsliv og frivillige jobber sammen, mener rådmann i Flesberg kommune, Jon Gjæver Pedersen.

- Hver dag bidrar noen her i kommunen med en frivillig innsats som betyr noe for andre. Realiseringen av gangvegen mellom Lampeland og Svene har sin egen historie, men
den hadde aldri blitt realisert dersom ikke noen hadde satt seg sammen, og stilt følgende spørsmål: Kan vi ikke ta med oss noe av dugnadstenkningen – som vi er så ekstremt gode på i kommunen vår, inn i gangvegprosjektet?

Flesberging Roger Kjenås, distriktssjef i Isachsen, en av mange entreprenører og underleverandører som har bidratt i det store gang– og sykkelvei kollektivet, slutter seg til rådmannens refleksjoner.

- Vilje og evne til å trekke i flokk for å løse små – og store utviklingsprosjekt er veldig kjennetegnende for bygda vår. Når du kobler initiativ og engasjement med innsatsvilje og handlekraft så får du helt enkelt resultater – det er bare å ta av seg hatten for de mange som bidratt for å realisere dette samfunnsviktige prosjektet.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×