Vi gjør det!

2. juni 2017

Nils Smetbak ny daglig leder i Isachsen Anlegg

Organisasjonsstrukturen i Isachsen endres, og Nils Smetbak går inn som daglig leder i Isachsen Anlegg.

- Omorganiseringen gjennomføres for å styrke selskapets operative kapasitet, og kommer som en naturlig konsekvens av at Isachsen tidligere i år ble en del av det nye storkonsernet BetonmastHæhre, heter det i en melding fra selskapet.

Smetbak kommer fra jobben som prosjektleder i Hæhre, og bringer med seg mangeårig erfaring fra det som blir Isachsen Anleggs kjerneområde, operativ anleggsdrift.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene. Isachsen har en ekstremt sterk arbeidskultur med dyktige ansatte. Vår fremste jobb i ledelsen blir å rendyrke driften ytterligere, innrette oss slik at vi kan være mest mulig operative i måten vi angriper oppgavene på. Spisskompetansen innenfor grunnarbeid og VA er der i forveien, veien videre handler mye om fortsatt foredling av kjerneproduktet, sier Smetbak.

- Det gleder meg stort at vi finner den aller beste kandidaten til en så viktig og krevende stilling i egne rekker. Det viser at det finnes mange særdeles kompetente ledere i BetonmastHæhre organisasjonen, sier Jørgen Evensen.

Med mer enn 2.300 ansatte og nærmere 10 milliarder i omsetning er BetonmastHæhre et av landets største entreprenørkonsern.

- Det forplikter, presiserer Jørgen Evensen.

- God drift skaper trygge arbeidsplasser. Vi favner mange ulike mennesker, og i et stort breddekonsern som vårt er følelsen av tilhørighet avgjørende. Vi ansetter ikke folk bare for hva de er, men hva de skal bli – sammen med oss. Isachsen er kjent for en sterk arbeidskultur og en klar profil, dette er styrker vi tar med oss i det overordnede arbeidet med å skape en tydelig og trygg «familieidentitet» i konsernet som hele, legger Evensen til.

Den nye organisasjonsstrukturen trer i kraft fra 1. juni 2017. Nils Smetbak tiltrer som daglig leder fra samme dato.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×