Vi gjør det!

27. august 2013

Isachsen-topper drøftet anbudsprosesser med finansministeren

I et møte i Solbergelva 27. august tok styreleder Rune Isachsen i Isachsen Gruppen opp viktigheten av god kvalitetssikring i anbudsprosesser med finansminister Sigbjørn Johnsen.

Tilstede under møtet var også formann i finanskomiteen, stortingsrepresentant for arbeiderpartiet Torgeir Micaelsen, samt konsernsjef i Isachsen Gruppen, Oddmund Hansen.

Rune Isachsens innspill overfor landets politiske finanstopper kom etter den siste tids mange konkurser blant utenlandske entreprenører, og de påfølgende utfordringene knyttet til den videre gjennomføringen av oppdragene selskapene var involvert i.

– Etter at den danske storentreprenøren Phil & Søn gikk konkurs denne uken har Statens vegvesen fått nok en prosjektutfordring i fanget. Tidligere i sommer var det det store Fellesprosjektet ved Mjøsa som fikk lide, da Alpine Bau gikk under, og det er heller ikke lenge siden det norske datterselskapet til finske Destia møtte veggen. Norske entreprenører har gjentatte ganger advart mot at utenlandske selskap dessverre ofte har inngitt alt for lave priser, nå ser vi dessverre konsekvensene, poengterer Rune Isachsen.

Også Oddmund Hansen understreker viktigheten av å etterprøve entreprisevinneres faktiske gjennomføringsevne.

– Etter alle konkursene blant utenlandske selskaper er det legitimt å spørre seg om oppdragsgiver – ofte staten, om deres vurdering av risiko er god nok. Det er avgjørende at oppdragsgiver har gode rutiner for å kvalitetssikre både hoved- og underentreprenørers kredittverdighet, leveranseevne og oppgaveforståelse. I byggherres valg av entreprenør er det dessverre ikke alltid slik at billigst er synonymt med best; hovedpoenget bør være å bygge på en måte som gjør at både byggekostnader og vedlikeholdskostnader over tid i sum er billigst, sier Hansen.

Finanspolitikerne kunne love politisk oppmerksomhet omkring problemstillingene, og takket samtidig Isachsen Gruppen for å sette tematikken på dagsorden.

– Først og fremst vil vi takke for en veldig god dag her hos Isachsen Gruppen. Selskapets engasjement rundt den aktuelle tematikken bunner i en ektefølt ansvarsfølelse for bransjens konkurransekraft og dens sikring av nasjonale arbeidsplasser. Det står det respekt av, erklærer Torgeir Micaelsen.

Det er allerede avtalt et oppfølgingsmøte mellom Micaelsen og Isachsen Gruppen. Dette vil finne sted i løpet av høsten.

Kilde: bygg.no

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×