Vi gjør det!

15. juni 2015

Isachsen tar grep i Øst

Isachsen Gruppens anleggsdivisjon Distrikt Øst etablerer nytt distriktskontor.

Isachsen Gruppens anleggsdivisjon er organisert i fire geografiske hovedområder. Ett av disse er markedsområde Øst, som har Søndre Akershus og Østfold som primære oppdragsmessige nedslagsfelt. Isachsen har sterke ambisjoner i Distrikt Øst, og har i den sammenheng den siste tiden vært på utkikk etter en egnet tomt for etablering av et nytt og moderne distriktskontor.

Nå er ny tomt funnet, kontrakt skrevet, og Øst-folket kan dermed snart imøtese en driftshverdag som bedre ivaretar firmaets vekstambisjoner i regionen. Isachsens distriktssjef i region Øst, Espen Andersen, er godt fornøyd med at ny tomt nå er på plass.

- Vi merker en økende interesse for våre tjenester i regionen, hvilket gjenspeiles i en stadig voksende oppdragsmengde. For å kunne møte markedsetterspørselen generelt og det enkelte oppdragsinnhold spesielt – på en god og driftssikker måte, er det avgjørende å være optimalt rigget. I den sammenheng er det ikke minst viktig at vi har den lokale logistikken i orden – her spiller et godt lokalisert og ditto utstyrt distriktskontor en viktig rolle, sier Andersen.

Den nye tomta ligger på Korsegården i Ås kommune, tett på E6. Andersen peker på beliggenheten ut mot distriktets hovedfartsåre som særs fordelaktig.

- Rent logistikkmessig er det en stor fordel å være lokalisert så tett på E6.en. Korsegården ligger optimalt plassert, midt i vårt sentrale nedslagsfelt. Beliggenheten innebærer korte transportetapper hva gjelder oppdrag knyttet til både E6 og E18, også sistnevntes strekningsområde nås på kort tid fra Korsegården, sier han.

Det nye hovedkvarteret på Korsegården vil huse kontorer, lager samt stor oppstillingspark for maskiner og øvrig utstyr.

- Vi starter opp flytteprosessen fra Vestby hvor vi er i dag, og forventer å være i hus på Korsegården i løpet av høsten 2015, avslutter Andersen

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×