Vi gjør det!

30. november 2015

Isachsen snart i gang på Fv. 33 Totenvika

Fylkesvei 33-prosjektet Skreifjella-Totenvika går nå inn i siste fase. Første del av utbyggingsprosjektet, den 1,8 kilometer lange delstrekningen Jonsrud – Langsletta, som ligger lengst sør på utbyggingsområdet, ble bygget ut i perioden oktober 2012 til september 2014. Utbyggingen inkluderte bl.a. en ca. 930 meter lang tunnel, Falkentunnelen.

Onsdag 25. november signerte Statens vegvesen og Isachsen Gruppen kontrakten for delstrekning nummer to i prosjektet, Langsletta – Totenvika. Den nye veien ender 300 meter vest for Totenvika kirke.

Det er et Mjøs-vant arbeidslag som nå snart dukker opp i Totenvika. Spesielt langveisfarende, er de heller ikke.

Prosjektleder Tom Magne Langedrag i Isachsen forklarer..

- Du vet, vi er godt kjent her langs Mjøsa. Vi er nettopp ferdig med den nye E6`en Biri-Vingrom, hvor vi har holdt på i overkant av et år - så det er kun en liten transportetappe ned til Totenvika. Anleggsfolka våre trives så godt her oppe at de nesten ser seg som en del av lokalbefolkningen snart. Men klart, nå er jo også folk fra Oppland usedvanlig trivelige da, smiler Langedrag, for øvrig selv
opplending.

Viseadministrerende direktør i Isachsen, Anders Høiback, forteller at også myke trafikanter vil nyte godt av endringene og oppgraderingene som nå kommer.

- Foruten den 7, 2 kilometer lange veistrekningen vi skal bygge skal vi også anlegge en 5,5 kilometer lang gang– og sykkelvei. Vi gleder oss til å bidra til at ferdselen i området får bedre rammevilkår, særlig hyggelig er det at også gående og syklende tilgodeses i prosjektet.

I tillegg til vei og gang– og sykkelvei skal det bygges et nytt kommunalt VA-anlegg. Samtidig innebærer oppdraget sanering av en rekke avkjørsler, samt omlegging av flere ankomstveger.

Forventet oppstart av Langsletta-Totenvika er rett over nyttår. Kontraktssummen er på 127 millioner.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×