Vi gjør det!

19. november 2015

Isachsen skal tette deponi for NOAH på Langøya

NOAH AS ble etablert på Langøya i Oslofjorden i 1993, med staten som hovedeier. Opprinnelig var Langøya et sted for produksjon av kalkstein til sementproduksjon, en virksomhet som ble startet allerede i 1899 og foregikk helt frem til 1985. I 2003 overtok Gjelsten Holding AS både Langøya og NOAH. I mer enn to tiår er uorganisk farlig avfall behandlet og nøytralisert på Langøya og deponert i form av en veldokumentert og miljøsikker gipsblanding.

Nå skal deler av deponiet i Nordbruddet på Langøya lukkes,og Isachsen Gruppen er valgt til å gjøre jobben. Partene signerte kontrakten tidligere denne uken. Deponisjef i NOAH, Ann-Cathrin Stridal, beretter om en spennende fremtid for Oslofjordens nest største øy.

- I et langsiktig perspektiv er det ambisjonen at Langøya skal bli et rekreasjonsområde til allmenn glede og bruk for befolkningen. Det foreligger konkrete planer både om båthavn, turstier og plenarealer. Tetting av Nordbruddet er et skritt på veien dit.

Isachsens distriktssjef for Sør-Norge, Ole Konrad Haug, ser frem til å ta fatt på oppgaven.

- NOAH bedriver avfallshåndtering i verdensklasse, og utfører oppgaver som er helt nødvendige for storsamfunnet. Nå blir vi på mange måter en del av dette høykompetente laget. Vi får lov til å være med å løse viktige miljøutfordringer. Jeg kan ikke si annet enn at vi gleder oss.

Hovedoppdraget er å dekke til og avslutte nøytraldeponiet som er den nordre delen av Nordbruddet. Tildekkingen vil bestå av komprimert tørrskorpeleire samt kalkstein – sistnevnte fra Langøya.

- Isachsen er en velrenommert bransjeaktør, med svært relevant kompetanse og erfaringsbakgrunn – blant annet er selskapet i disse dager i full gang med den viktige deponiavslutningen av Grønmo avfallsdeponi i Oslo. Vi gleder oss til samarbeidet, avslutter deponisjef i NOAH, Ann-Christin Stridal.

Oppdraget har en kontraktsverdi på 25, 5 millioner og arbeidet er planlagt avsluttet i løpet av 2016.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×