Vi gjør det!
Foto: Statens Vegvesen

11. august 2014

Isachsen signerte E6 Biri–Vingrom

Tirsdag 5. august skrev Statens vegvesen og Isachsen kontrakt om bygging av E6 Biri–Vingrom.

I slutten av august starter dermed Isachsen på den omtrent ett år lange byggeprosessen på strekningen. Vi gleder oss til endelig å gå i gang med byggeprosjektet, og ser fram til samarbeidet med Isachsen, sier Øyvind Moshagen, som er prosjektleder for E6 Biri-Otta.

Kontrakten har en verdi på omkring 227 millioner kroner.

I etterkant av kontraktsignering, starter samhandlingsprosess med entreprenør og Statens vegvesen. Samhandlingen har som mål å sørge for at alle involverte skal få bli kjent, at man avklarer forventningene til samarbeid, jobber med rutiner og diskuterer viktige og utfordrende forhold i kontrakten.

Samhandlingen pågår fra 11. til 21. august. Isachsen kan starte anleggsarbeidene 22. august med gang- og sykkelvegen på Biristrand, Vingrom bru, bygginga av midtrekkverk og forbikjøringsstrekningen. Midtrekkverk og øvrige tiltak på E6 nord for Biristrand har oppstart etter at gang og sykkelvegen er fullført.

Kilde: bygg.no

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×