Vi gjør det!
Isachsen Entreprenør og Strøm Gundersen bygger Jutebrua

7. november 2012

Isachsen Entreprenør og Strøm Gundersen bygger Jutebrua

Arbeidsfellesskapet Isachsen Entreprenør og Strøm Gundersen skal bygge Jutebrua til 41 millioner kroner.

Jutebrua på fylkesvei 35 i Vestfossen i Øvre Eiker kommune er en smal, trang undergang under Sørlandsbanen. Undergangens frihøyde er maksimalt 2, 90 meter og mange busser kan ikke passere. I mai måned i år vedtok fylkespolitikerne i Buskerud å sikre utbedring av undergangen.

– Jutebrua er den verste flaskehalsen vi har i Buskerud, uttalte leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud Fylkeskommune, Trond Johansen (KrF), den gangen vedtaket ble fattet.

Et arbeidsfellesskap (AF) mellom Isachsen Entreprenør og Strøm Gundersen har vunnet oppdraget om anleggelse av ny kulvert under jernbanelinjen, et av flere tiltak i den omfattende entreprisen som nå igangsettes for å utbedre Jutebrua. Anders Høiback, avdelingsleder for anlegg i Isachsen Entreprenør, forteller at Jutebrua har skapt stort lokalt engasjement i mange år.

– På grunn av den lave høyden på undergangen går mye av nyttetrafikken i dag på en boligvei, noe som har vært en utfordring for både beboere og kommunen, sier han.

Utbedringen av Jutebrua inkluderer foruten selve undergangen også forsterking og oppgradering av bilveien på stedet. I tillegg skal det anlegges gang – og sykkelvei på hele strekningen fra Spæren til Torespæren. Støytiltak er også inkludert i totalbudsjettet. I sin mangeårige kamp for forbedringer har dermed beboere og grendeutvalget i Vestfossen fått gjennomslag for de fleste av sine synspunkter og krav.

– Isachsen Entreprenør og Strøm Gundersens del av prosjektet beløper seg til i overkant av 41 millioner, forteller Høiback. Han legger til at de to selskapene utfyller hverandre godt rent kompetansemessig, og at de har god tradisjon for å samarbeide om regionale oppdrag i Buskerud fylke.

Kilde: Bygg.no

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×