Vi gjør det!

30. november 2015

Isachsen og Steen-Lund sammen om Tinghuset-Tullins gate-oppdrag

Oslo kommune v. Bymiljøetaten lyste i sommer ut anbud på prosjektet «Samspillsentreprise: Tinghuset – Tullins gate. Trikkeinfrastruktur og byfornyelse». Nylig ble det klart at oppdraget går til et AF bestående av Isachsen og Steen & Lund.

Prosjektet har som overordnet formål å øke fremkommeligheten for kollektivtransporten i området, gjøre denne både mer effektiv og mer miljøvennlig. Samtidig innebærer de planlagte tiltakene et mer attraktivt byrom generelt, poengterer viseadministrerende direktør i Isachsen, Anders Høiback.

- Hele transportsystemet i det aktuelle området vil som sådan oppleve en forbedring gjennom de endringene og opprustningene som nå kommer. Hvilket vil slå positivt ut ikke minst for gruppen myke trafikanter; tiltakene vil helt enkelt bidra til et enda mer trivelig byrom.

Foruten etablering og samlokalisering av høystandard holdeplasser for trikk og buss, innebærer oppdraget at 3. stk. møteforbud i Kristian Augusts gate og Holbergs plass nå blir fjernet. Også annen infrastruktur i området - som overvannsanlegg og deler av vann- og avløpsnettet til Oslo kommune, skal gjennom en oppgradering.

Isachsens samarbeidspartner Steen-Lund ser frem til å sette sitt preg på den nye utformingen i området, og bidra til å gjøre denne mer attraktiv.

- Ja, dette ser vi virkelig frem til! Vi har lang fartstid hva gjelder det å skape levende utemiljøer, og gleder oss stort til å overføre denne kompetansen til Tinghuset-Tullin oppdraget, erklærer administrerende direktør Pål Lund i Steen & Lund.

Oppdraget er en samspillentreprise, noe partene i arbeidsfellesskapet ser spesielt frem mot.

- Det er gledelig for bransjen, og spennende for oss som får være med på dette, at Bymiljøetaten velger denne kontraktstrategien. Dette gir oss en fantastisk mulighet til å bidra med vår samlede fagkompetanse på en måte som kommer alle parter til gode.

Prosjektet strekker seg fra Professor Aschehougs plass til Holbergs plass. Kristian Augusts gate, Tullins gate, Kristian IVs gate, Holbergs gate med sidegater blir alle berørt.

- Eksisterende trikketrase skal fjernes og det skal bygges ny og bedre tilrettelagte spor slik at alt er klart for de nye oslotrikkene. Oppdragsgivers pågående konseptvalgutredning (KVU) vil definere endelige valg av prosjektets omfang og utstrekning , hvilket vi selvfølgelig tar høyde for i den videre planleggingen, avslutter Anders Høiback i Isachsen.

Oppdraget har en anslått total entreprisekostnad på 250 – 300 MNOK

Forventet oppstart for prosjekt/ prosjektering er januar 2016, med byggestart medio 2017.

Prosjektet skal være ferdigstilt våren 2020.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×