Vi gjør det!

16. mai 2014

Isachsen med første salve på E16 Sandvika-Wøyen

I 2018 skal ny 4-feltsveg åpnes på strekningen mellom Sandvika og Wøyen. Statens vegvesen har tildelt Isachsen Entreprenør den første entreprisen, som i hovedsak er forberedende arbeider i Sandvika og i Franzefoss-området.

Oppdraget har en verdi på ca. 30 millioner kroner. Selve byggingen av E16 starter senere i høst. Samlet har Sandvika-Wøyen prosjektet en anslått kostnad på 3,8 milliarder kroner, og finansieres med 75 prosent Oslopakke 3-midler og 25 prosent statlige midler.

Torsdag denne uken ble første salve avfyrt i området mellom Franzefoss og nåværende E16.

- Alt gikk som planlagt, men sprengningen krevde omfattende sikkerhetstiltak, forteller prosjektleder i Isachsen Entreprenør, Roger Kjenås.

- Nærheten til den tungt trafikkerte E16 samt hensyn til øvrig infrastruktur – bl.a. er Sandvikelva som renner like i nærheten fredet - gjorde at vi måtte inn med omfattende sikringstiltak. I den perioden sprengningen ble gjennomført var det full trafikkstopp, vi hadde i alt 15 vaktposter for å sikre at alt gikk som planlagt, sier han.

Oppdraget skal være ferdig 31. oktober i år.

- Innen den tid skal 30.000 m3 med fjell være flyttet. Steinmassene skal i hovedsak anvendes som fyllmasse til ny internvei inne på Franzefoss-området. Entreprisen består av fem hovedelementer, forklarer anleggsleder Johnny Kjenås.

- Foruten masseuttak for omlegging av høyspentlinjen og opparbeidelse av internveien skal det anlegges midlertidig P-plass på hovedriggområde for Bjørnegårdtunnelen, samt bygges støyskjerm i Åses vei, og det skal utføres VA-arbeider knyttet til høyspentomleggingen, sier Johnny Kjenås.

Strekningen Sandvika-Wøyen vil bestå av både tunnel og vei i dagen. Førstnevnte vil bli 2,3 kilometer lang, og vil begynne ved dagens Kjørbo-tunnel og ende ved Bærumsveien.

- Drøye fire års sammenhengende anleggsvirksomhet vil naturlig nok innebære en del redusert fremkommelighet i området, men anleggsleder Kjenås poengterer at det vil det være verdt.

- E16 er en av de mest trafikkerte tofeltsveiene i hele landet. I 2010 ble trafikktettheten mellom Kjørbo og Bærumsveien målt til 35.000 kjøretøy per døgn. E16 er hovedferdselsåre mellom Oslo og Bergen; når det nye veisystemet står klart i 2018 får de tusener på tusener som hvert år skal videre over fjellet en ny vår hva gjelder selve startetappen, avslutter Johnny Kjenås.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×