Vi gjør det!

21. mai 2014

Isachsen konsernet bygger eget kompetansesenter

For å styrke opplæringsmulighetene på tvers av avdelinger og funksjoner etableres det nå eget kompetansesenter ved Isachsens hovedkontor i Solbergelva utenfor Drammen. Etableringen kommer langt på vei som en konsekvens av bedriftens store satsning på lærlinger. At det er akkurat lærlingene det fokuseres på, er ikke tilfeldig.

Gründer Rune Isachsen startet på mange måter selv som lærling i egen bedrift. Det samme gjorde forretningsutvikler Anders Høiback, samt prosjektleder Roger Kjenås og kalkulatør Svein Holthe. Alle fire har i dag sentrale lederverv i Isachsen konsernet, og alle er inne på eiersiden.

  • Rune startet med å ta lastebillappen for deretter å kjøpe lastebil. Selv tok jeg først fagbrev som konditor. Da jeg første gangen satte meg inn i førerhuset på en graver var imidlertid kakepynten fort glemt – mitt neste fagbrev sto det maskinfører på. Roger startet med idrettslinje før også han endte opp med maskinførerbevis, og Svein startet yrkeslivet som bonde, forteller Anders Høiback.

Fagkompetanse og innsatsvilje kan nå som den gangen bringe deg langt i Isachsen-systemet. Allikevel har tidene forandret seg. Mer spesialisert utstyr og komplekse oppdrag stiller et stadig økende krav om formalisert og spisset kompetanse. For å sikre god fremtidig rekruttering til konsernets viktigste tjenesteområder satses det nå stort mot lærlingene.

  • Det er på denne bakgrunn at vi nå bygger et eget kompetansesenter, med spesiell innretning mot lærlinger. Med morgendagens kompetansekrav er det avgjørende at vi tilrettelegger for et godt læringsmiljø, utstyrt med så virkelighetstro skoleringsmoduler som mulig. Gode ferdigheter, enten det dreier seg om en maskinfører, en grunnarbeider eller en rørlegger, krever trening, påpeker Høiback.

Det nye senteret får toppmoderne simulatorer både for gravemaskin, hjullaster og dumper. I tillegg kommer det simulatorutstyr for innendørs rørlegging og kum-montasje. Alt sammen for å sikre optimal kvalitet på arbeidene ute på anleggene.

Lærlingeleder Tom Krogh Sørensen slutter seg til Høibacks observasjoner hva gjelder morgendagens kompetansekrav, og viktigheten av å ha et skolerings-setup som matcher disse.

  • Vi anser dette for en god og fremtidsrettet investering. Konkurransen om de beste hendene og hodene hardner til; skal vi vinne den kampen er vi nødt til å være proaktive. Etableringen av et komplett treningssenter for våre lærlinger er en del av firmaets langsiktige rekrutteringsstrategi. Vi har en klar ambisjon om å være en attraktiv arbeidsplass i alle betydninger av ordet. Dette initiativet bidrar sterkt til den ambisjonen: Læring i de omgivelsene og med det verktøyet vi her legger opp til vil gi våre kommende lærlinger en kickstart på karrieren, og vil være det perfekte springbrettet for en fremtidig karriere i Isachsen-systemet, avslutter Tom Krogh Sørensen.

Den nye lærlinge-skolen forventes å stå klar samtidig med det nye hovedkontoret, forventelig i løpet av høsten 2014.

Ytterligere info fåes hos:

HR-sjef Pål Høiback, pal@isachsengruppen.no / Mobil 975 55 002

Forretningsutvikler Anders Høiback, anders@isachsenas.no / Mobil: 975 55 009

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×