Vi gjør det!

17. desember 2013

Isachsen Gruppen og Ingeniørservice fisjonerer

Fisjonen kommer i forlengelse av Gruppens nylig gjennomførte strategiutredning, og er et ledd i det pågående arbeidet med å strømlinjeforme selskapsstrukturen.

Konsernsjef Oddmund Hansen presiserer at fisjonen kun skal ses i sammenheng med konsernets vedtatte etablering av ny konsernmodell, og det enkelte datterselskaps tilhørighet i denne.

– I den nye modellen vil driften bli samlet i tre hovedvirksomhetsområder. Vi er nå i sluttfasen med å definere de enkelte områders innhold - hvilke av dagens datterselskap som hører hjemme hvor. Som et ledd i denne prosessen har eierne i Ingeniørservice AS blitt enige om å skille lag. Det er ingen dramatikk i denne beslutningen, og vi ønsker Ingeniørservice all mulig lykke i arbeidet med å videreutvikle selskapets sterke fagmiljø på egen kjøl, sier Hansen.

Ingeniørservices hovedkontor ligger på Sem ved E18, utenfor Tønsberg. Daglig leder i Ingeniørservice, Arild Iversen, forteller at Isachsen Gruppen vil ha god tilgang til selskapets kompetanse også etter at transaksjonen er gjennomført.

– Ti av selskapets ansatte avslutter sitt arbeidsforhold hos oss og begynner i Isachsen Gruppen, mens de øvrige 20 fortsetter som før. Iversen sier også at i forbindelse med fisjonen vil ansatte få anledning til å kjøpe seg inn på eiersiden. Ingeniørservice vil etter fisjonen igjen være heleid av ansatte i selskapet, forteller Iversen.

Med det forestående salget av Ingeniørservice AS beveger Isachsen Gruppen seg inn i sluttfasen av arbeidsprosessen med ny konsernmodell.

– Vi forventer å være i mål med den endelige plattformen i løpet av året. I den nye eierstrukturen vil alle eierne være aksjonærer i morselskapet. Samtidig vil vi gi alle ansatte som ønsker det mulighet til å investere i konsernet; det er medarbeiderkraft og arbeidsfellesskap som har brakt oss dit vi er i dag – da skal også hele kollektivet ha muligheten til å ta aktivt del i neste vekstetappe, avslutter Hansen.

Isachsen Gruppens nye konsernmodell vil være ferdig implementert i løpet av 2014.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×