Vi gjør det!

19. august 2015

Isachsen Gruppen ny hovedeier i Nordisk Sprøytebetong

Nordisk Sprøytebetong ble etablert i 1991 og har siden oppstarten ligget i front hva gjelder utvikling innen grunnmur med betongsprøyting. Selskapet har hovedkontor i Drammen og sysselsetter 20 personer. Nå trer Isachsen Gruppen inn som ny majoritetseier i selskapet.

Med virkning fra 19. august blir dermed Nordisk Sprøytebetong (NOSB) en del av Isachsen Gruppen og vil inngå i konsernets Anleggsdivisjon. Anders Høiback, direktør for Divisjon Anlegg, ser frem til å få NOSB med på laget.

- På generelt grunnlag vil de tjenester NOSB leverer gjøre oss til en bedre totalleverandør innenfor grunnarbeid knyttet til tomtefelt og boligbygging. I tillegg besitter de verdifull spisskompetanse innenfor bl.a. fjellsikring og arbeid knyttet til tunnelvedlikehold. NOSB er et kompetent miljø med lang erfaring i faget.

Administrativ leder i NOSB, Peder Udnæs, er tilsvarende entusiast til nå å bli en del av Isachsen-systemet.

- Helt klart. Dette blir vinn-vinn for begge parter. For oss ligger det mye positivt i å bli en del av en så stor og profesjonell organisasjon som Isachsen. Økt nettverk betyr flere og nye muligheter også på oppdragssiden. Vi vil komme tettere på de virkelig store anleggsoppdragene og i sum vil dette bidra til større forutsigbarhet hva gjelder vår generelle ordreinngang.

Per Erik Kristiansen, eier og styreleder i NOSB slutter seg til sin administrative leders entusiasme.

- Det Isachsen står for når det gjelder arbeidskultur, handlekraft og gjennomføringsevne er noe vi ser frem til å bli en del av. I tillegg ser vi klare stordriftsfordeler på områder som organisasjon og administrasjon, kompetanseheving, vedlikehold av utstyr – alle områder det er litt mer utfordrende å utvikle når du er «liten».

Inntredenen som majoritetseier i NOSB er Isachsens femte kjøpstransaksjon så langt i år. Fra før har konsernet kjøpt Østgård Anlegg & Transport AS, Knive Energi AS, Drammen Trafikksystemer AS samt også overtatt Gevelts grustak– og entreprenørvirksomhet.

- Oppkjøpene har det til felles at de alle bidrar til å understøtte eksisterende kjernevirksomhet, forklarer konsernsjef i Isachsen, Kent Jensen. Dette er alle selskaper med mennesker og kompetanse som utvilsomt har bidratt positivt inn i konsernet. Nå er vi svært tilfredse med at NOSB blir et datterselskap i Isachsen Gruppen og ser frem til å bygge videre sammen, avslutter Jensen.

NOSB hadde i 2014 en omsetning på 68 millioner og resultat før skatt på kr. 7,6 millioner. Etter gjennomført transaksjon vil Isachsen Gruppen eie 60 prosent av NOSB, de resterende 40 prosent vil eies av Per Erik Kristiansen.

Ytterligere informasjon fås hos konsernsjef Kent Jensen:

Kent.jensen@isachsenas.no / Mobil: 975 75 402

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×