Vi gjør det!

15. oktober 2013

Isachsen Gruppen endrer konsernmodell

Etter lengre tids strategiarbeid endrer Isachsen Gruppen eierskap i morselskapet og konsernmodell fra et tosifret antall datterselskap, til en konsernmodell med tre hovedvirksomhetsområder. Selskapet ønsker flere ansatte inn på eiersiden og samle alt eierskap i morselskapet.

Konsernsjef Oddmund Hansen forteller at bedriften fremdeles skal ha hovedkontor i Solbergelva utenfor Drammen, det er kun på det rent organisatoriske at det nå tas grep.

- Endringene vi nå foretar går hovedsakelig på selskapsstruktur. Overordnet går driften veldig bra. Vi mener at det i gode tider er viktig å rigge selskapet for videre vekst og ha fokus på langsiktig utvikling. Her spiller det rent organisatoriske en fremtredende rolle. Det er viktig at vi identifiserer den struktur vi mener er best egnet til å ivareta fremtidig konkurransekraft, lønnsomhet og muligheter for videre vekst, sier han.

- Vilje til lønnsom vekst har alltid vært Isachsen Gruppens varemerke. Utøvelse av aktivt eierskap har vært og er en sterk drivkraft i selskapet; flere av Gruppens lederfunksjoner både sentralt og ute i datterselskapene bekles av personer som også har eierinteresser i virksomheten. Aktivt eierskap blir nøkkelordet også i den nye modellen, bekrefter Hansen.

- I den nye eierstrukturen vil alle eierne være aksjonærer i morselskapet, noe som i enda større grad vil stimulere til at alle deler av konsernet vil trekke i samme retning. Selskapet åpner også for at alle ansatte som ønsker det gis mulighet til å kjøpe seg inn i konsernet, sier han.

Omleggingen kommer som et resultat av en strategiprosess hvor både interne og eksterne krefter har vært i sving, og gjennomføres for å sikre at bedriften er best mulig rustet for fremtiden.

- I en slik prosess er det nyttig å ha noen eksterne til å betrakte oss fra et helikopterperspektiv. Samtidig sitter det en enestående drivkraft og gjennomføringsevne i veggene her. I arbeidet med å identifisere morgendagens mest effektive driftsmodell handler det derfor mye om å forene de gode kreftene fra alle sider av bordet. Oppgaven blir å sikre at husets unike egenkompetanse får best mulige rammevilkår, avslutter konsernsjef i Isachsen Gruppen, Oddmund Hansen.

Isachsen Gruppens arbeid med omstrukturering vil være ferdig implementert i løpet av 2014.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×