Vi gjør det!

1. november 2013

Isachsen Entreprenør mottok HMS-pris fra Statens vegvesen

En jury bestående av Statens vegvesens egne ansatte i Prosjekt Vestoppland har kåret Isachsen Entreprenør som utfører Valdres-oppdraget E16 Dølveseter-Bagn til mottaker av HMS-prisen for «Beste anlegg i Oppland 2013»

3. april i år undertegnet Statens vegvesen kontrakt med Isachsen Entreprenør AS om bygging av ny E16 mellom Dølveseter og Bagn. Samlet skal det bygges 3, 7 kilometer tofeltsvei, hvorav en tunnel gjennom Bergsund utgjør 700 meter. Arbeidet ble påbegynt i mai, og fremdriften er god; siste tunnelsalve ble skutt allerede torsdag 31. oktober, i god tid foran skjema. Anlegget i Bagn har utmerket seg, og Isachsen Entreprenør kunne motta Vegvesenets HMS-pris.

- Prosjektet fremstår som et forbildeprosjekt; høy kvalitet, rask gjennomføring, sterk fokus på HMS i alle ledd, og ikke minst stor entusiasme. Prosjektet har betydelig samfunnsnytte og vi gleder oss til hele veistrekningen står ferdig, uttaler Byggeleder i Statens vegvesen, Lage Bakken.

Administrerende direktør i Isachsen Entreprenør, Håvard Kjendseth benyttet anledningen til å rose alle involverte, og erklærte at nøkkelen til suksessen har vært godt samarbeid.

- Vi opplever å jobbe for en smidig og høykompetent byggherreorganisasjon; på det premisset blir også arbeidsfellesskapet effektivt. Vi er svært stolte over å motta prisen, og tar utnevnelsen som et uttrykk for at vi lykkes godt i vår streben etter å utføre ethvert byggeoppdrag i samsvar med våre egne, strenge krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, uttaler Kjendseth.

HMS-prisen ble overrakt samtidig som representanter for oppdragsgiver, entreprenør og Sør Aurdal kommune markerte tunnelgjennomslaget på tradisjonelt vis – med en konjakkskål.

- Siste-salve-skålen ved tunnelgjennombrudd er en skikk som er holdt i hevd helt siden rallartiden. Tradisjonen sier at da skal det skåles på røysa, og første skål skal gå til fjellet. For fjellsprengere og tunnelarbeidere er gjennomslagsdagen en helt spesiell dag, som skal markeres skikkelig, forklarer prosjektleder i Isachsen Entreprenør, Ole Konrad Haug.

Med tunnelen ferdig utsprengt står selve veibanen gjennom tunnelen for tur. Asfalt skal legges, og utstyr for regulering, overvåkning og trafikkstyring skal installeres.

- Ordinær trafikk vil begynne å kjøre gjennom Bergsundtunnelen samtidig som resten av strekningen mellom Fønhus og Bagn åpner for trafikk, vi forventer at dette vil skje i god tid før jul 2014. Samlet for veistrekningen gjenstår det fremdeles noe sprengningsarbeid, men de aller fleste av sprengningene som medfører stans i trafikken vil være gjennomført i 2013, avslutter Haug.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×