Vi gjør det!

13. februar 2012

Isachsen Elektro dobler omsetningen

I firmaets første hele regnskapsår, 2011, endte omsetningen på 20 millioner – et tall Isachsen Elektro forventer å doble i 2012.

Daglig leder Øystein Lønberg peker på firmaets kompetanseprofil og ikke minst sine ansattes faglige dyktighet når han skal forklare den sterke veksten.

- Det at vi allerede nå, ved inngangen til 2012, har en oppdragsmengde i våre ordrebøker som indikerer en dobling av 2011-tallene, viser at markedet virkelig har fått øynene opp for de tjenester og ikke minst den kvalitet som vi leverer, sier han.

Vesentlige deler av oppdragsveksten kommer innenfor Isachsen Elektros primære satsningsområde, anleggselektro; Lønberg omtaler firmaets spissing av tjenestetilbudet innenfor dette området som svært vellykket.

- Utvikling av spisskompetanse på utføring av elektroinstallasjoner knyttet til vei bærer også frukter, Isachsen Elektro opplever sterk oppgang i etterspørselen etter elektrotjenester knyttet til segmentet gatebelysnin, sier han.

Som relativt ferskt familiemedlem i den etter hvert svært så omfangsrike familien Isachsen Gruppen, kan ikke Lønberg få rost opphavet nok.

- Familietilhørigheten betyr mye. Gruppens kompromissløse holdning til kvalitet og ikke minst til leveransesikkerhet for kunden gjennomsyrer hele organisasjonen, og blir raskt en del av blodet også hos nye familiemedlemmer. Som ”datter” nyter vi i tillegg godt av å ha et moderselskap med klare og godt kvalitetssikrede rutiner innenfor HMS-området; et trygt og trivelig arbeidsmiljø er selve bærebjelken i god tjenesteproduksjon, utdyper Lønberg.

I et marked preget av vekst vokser etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft tilsvarende. Lønberg bekrefter bransjens utfordringer knyttet til bemanning.

- Det er mange flinke aktører og oppdragskonkurransen er hard, det samme er konkurransen om flinke hender og hoder, avslutter daglig leder Lønberg, og nevner lærlingeordningen som en god innfallsport til faget for unge elektrikerspirer.

Kilde: Bygg.no

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×