Vi gjør det!

24. oktober 2016

Hæhre og Isachsen med fellesforedrag om lærlinger på nasjonal rådgiversamling

Hovedtemaet under den tre dager lange høstkonferansen «Landskurset 2016» som gikk av stabelen 19.-21. oktober på Sundvollen Hotell på Ringerike, var «rådgivning og livsdesign».

Blant en bred og allsidig foredragsliste fantes også HR-sjef Pål Høiback fra Isachsen Gruppen – med foredraget «Lærlinger, grunnsteinen i norsk fagarbeiderkultur».

I kjølvannet av 2015 fusjonen mellom Hæhre og Isachsen er nettopp lærlinger et av anleggskjempens aller viktigste satsningsområder.

- I vårt verdensbilde er ikke lærlingene utelukkende bare framtidas fagarbeidere, men også framtidas ledere. I 2014 bygde Isachsen et eget Lærlingesenter som foruten våre egne bl.a. benyttes av elever fra nærliggende, videregående skoler. «Avkastningen» ved å satse på lærlinger er like mangfoldig som den er rik. Egenidentitet, arbeidskultur og omdømme er eksempler på viktige områder som alle blir styrket ved at vi slipper ungdommen til, sier Pål Høiback.

Han sier videre at i et rekrutteringslandskap preget av utpreget «teoritenkning» er Hæhre og Isachsen opptatt av å vise frem at også andre veier til målet – få ungdommen til å velge seg en fagarbeiderframtid, er mulig. Senest under et nylig oppstartet arbeidstreningsprosjekt i samarbeid med NAV, Arbeidsinstituttet, skolesektoren og ikke minst Vikersund Hopp – under fanen «elever bygger ny hoppbakke i Vikersund» ble dette vist frem.

- Det er helt avgjørende for rekrutteringen at det svært ofte uttalte mantraet «Norge behøver flere fagarbeidere» kommer ut av festtalene og over i det virkelige liv, det kan for eksempel skje gjennom ulike arbeidstreningsprosjekt. Som det vi i øyeblikket gjennomfører i Vikersund. Hvor for øvrig ungdommene som er med allerede har gjort så godt inntrykk at Lars Hæhre i Hæhre Entreprenør her om dagen erklærte følgende, og han mener hvert ord – «jeg garanterer jobb til alle skoleelevene som er med å bygge bakken».

Siste foredragsholder ut på rådgiversamlingen på Sundvollen var politiker Trond Giske, med foredraget «Hva må vi kunne i fremtiden».

- Når vi kommer så langt, som til fremtiden, sier Pål Høiback, - må vi i alle fall være i stand til å se oss selv i speilet og si: «Vi var de som mens det ennå var tid forsto at lærlingene - er framtida».

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×