Vi gjør det!

25. november 2014

Geir Ebbesen ny opplæringsleder i Isachsen

I mai i år ble det kjent at Isachsen var i gang med å prosjektere et eget in-house lærlingesenter ved konsernets kommende, nye administrasjonsbygg i Solbergelva utenfor Drammen. Fremdriften i prosjektet ligger helt etter skjema, hvilket betyr at det nye senteret vil åpne i første halvdel av desember.

Isachsen har ansatt Geir Ebbesen som opplæringsleder ved det nye Lærlingesenteret. Ebbesen kommer fra stillingen som Oslo-avdelingsleder for «Pøbelprosjektet».

HR-sjef Pål Høiback i Isachsen ser frem til å få sin nye opplæringsleder om bord.

- Få virksomheter i dette landet har bidratt sterkere og mer innovativt hva gjelder det å hjelpe unge mennesker til å aktivere sine egne ressurser – bidra til å gi disse mål og retning, enn Pøbelprosjektet. Som leder for Pøbelprosjektets Oslo-avdeling har Geir Ebbesen vært et sentralt og viktig teammedlem, og han bringer med seg unik erfaring fra områder vi betrakter som svært sentrale for vår egen nysatsning. I det hele tatt bærer hele Geirs yrkeskarriere markant preg av at dette er en mann som både vil og evner å gjøre en forskjell, for de som behøver det mest. Hvilket demonstrerer et sterkt og tydelig verdisett - verdier vi tror vil passe godt til vår egen bedrifts verdiplattform.

Geir Ebbesen selv ser også frem til å bli en del av Isachsen-konsernets kjente «vi gjør det-kultur».

- Isachsens vilje til nytenkning samt ikke minst viljen og evnen til å sette denne ut i livet, er noe av det som trigget meg aller mest til å ta jobben. Muligheten til å kunne påvirke direkte fra arbeidsgiversiden – bidra til å skape gode overganger mellom det offentlige og det private, være en bidragsyter til det å sikre fremtidig god arbeidskraft i AS Norge, ja den muligheten kunne jeg helt enkelt ikke la gå fra meg. Isachsen nytenkning i kryssfeltet læring-rekruttering bidrar også kraftig til å bygge stolthet rundt anleggsfagene, noe jeg tror er helt nødvendig dersom man skal lykkes med å skape god studentoppslutning i fremtiden.

Geir Ebbesen tiltrer sin nye stilling i begynnelsen av januar 2015.

Ytterligere informasjon fås hos Informasjonsansvarlig Pål Høiback:

pal.hoiback@isachsengruppen.no / Mobil 975 55 002

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×