Vi gjør det!

15. juli 2015

Fra lærlinger til fagarbeidere hos Isachsen

Norge vil i 2035 kunne mangle 90.000 fagarbeidere. Selv om temaet den siste tiden har rykket høyere opp på den nasjonale politiske agenda samt at stadig flere virksomheter synes å bli oppmerksomme på problemstillingen, rekrutteres det altfor få lærlinger for å fylle det fremtidige behovet for arbeidskraft. Behovet for kvalifisert arbeidskraft er særlig stort i bygg – og anleggsbransjen. Isachsen Gruppen er en av bedriftene som tar utfordringen på alvor, selskapet rykker stadig nærmere sitt mål om at 8-10 % av arbeidsstokken skal utgjøres av lærlinger.

Kent Inge Roheim, Tom Andre Langåsdal, Mathias Fonnaas, Ole Henrik Ausland og Jon Ragnar Svingen er blant de mange unge menneskene som den siste tiden har bidratt til å senke gjennomsnittsalderen hos anleggsarbeider-folket i Isachsen. Nylig mottok alle fem fagbrevet – og alle som en har de valgt samme fag; maskinfører.

Alltid vært interessert i maskin, jobbe ute og ikke på kontor, være med å skape noe, bidra til å forme landskap og infrastruktur – er svarene som går igjen når de nyslåtte fagarbeiderne skal forklare «hvorfor maskinfører».

Lærlingeleder Tom Krogh Sørensen i Isachsen nikker gjenkjennende når han hører argumentene.

- Dette er velkjente motivasjonsfaktorer og noe som går igjen blant alle våre «ute-ansatte» - jeg tror de fleste av de som jobber ute på anlegg kan kjenne seg igjen i dette.

Krogh Sørensen er svært stolt på vegne av sine fem nye kollegaer.

- Unge har et hav av muligheter når de skal velge yrke, og det er ikke alltid lett å orientere seg – for ikke å si å velge riktig, i vrimmelen av studietilbud. Det vitner om god virkelighetsforståelse å velge å bli fagarbeider – altfor mange studier i dag er ikke realitetstilpasset arbeidslivet. Dernest vitner fullført og bestått lærlingebeløp om vilje og tæl – det krever sin mann å ta fagbrev, det står respekt av hver eneste ungdom som kommer i mål på oppgaven.

HR-sjef i Isachsen, Pål Høiback, mener at bransjen må bli flinkere til å ta ansvar.

- Foruten utfordringen med å få ungdommen til å velge fagutdanning er det en utfordring i seg selv å få nok lærebedrifter som vil gi dem lærlingeplasser. Anleggsbransjen har et særlig kompetansebehov i fremtiden, da er det også viktig at bransjen selv tar sin del av samfunnsansvaret.

Ytterligere informasjon fås hos Informasjonsansvarlig Pål Høiback:

paal.hoiback@isachsenas.no / Mobil 975 55 002

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×