Vi gjør det!

3. juni 2011

Fikk kontrakt på idrettslekeplasser i Oslo

Idrettsetaten i Oslo kommune skal bygge idrettslekeplasser på Lille Bislett, Høybråten og Haraløkka. Bane- og entreprenørservice har fått i oppdrag å gjøre grunnarbeidet.

Den forfalne tennisbanen i Høybråten idrettspark skal opparbeides til et grøntområde med både lekeapparater og idrettsbaner. På Lille Bislett skal plassen som i dag brukes bl.a. til parkeringsplasser, tilbakeføres til en idretts-/ lekeplass og friområde for barn og unge i bydelen. Idrettslekeplassen på Haraløkka skal ligge like ved den eksisterende barneparken syd for kunstgressbanen.

Rammeavtale med Oslo kommune I februar inngikk Bane- og Entreprenørservice en rammeavtale med Oslo kommune om opparbeidelse av idrettsplasser- og baner for de neste to årene. Grunnarbeidet for de tre idrettslekeplassene er en av entreprisene som faller inn under rammeavtalen.

Kontrakten har en verdi på ca 11 millioner kroner. Arbeidet starter 14. juni (etter Bislett Games) og grunnarbeidet skal være ferdig høsten 2011.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×