Vi gjør det!

31. august 2017

BetonmastHæhre organiseres i divisjoner

BetonmastHæhre har vedtatt en omorganisering av konsernstrukturen. Konsernet vil med virkning fra 1. september organiseres i fire divisjoner; bygg, anlegg, eiendom og Sverige. Konsernet vil som tidligere ledes av Jørgen Evensen.

– I kjølvannet av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen har styret og ledelsen jobbet med å finne den mest hensiktsmessige strukturen for det nye konsernet. Vi har nå landet på en løsning der konsernet organiseres i fire divisjoner. Vi er trygge på at dette er en god organisering som vil sikre effektiv drift og god utvikling i de ulike divisjonene og i BetonmastHæhre som konsern, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Divisjon Bygg vil ledes av Peter Sandrup og inneholde alle tidligere Betonmast-selskaper, med unntak av den svenske virksomheten. Divisjon Bygg vil telle 13 selskaper med en samlet omsetning i størrelsesorden 4,8 milliarder kroner. (2016-tall)

Divisjon Anlegg vil ledes av Albert Hæhre og vil bestå av Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg samt anleggsgartnerfirmaet Steen & Lund. Samlet omsatte disse virksomhetene for om lag 4,5 milliarder kroner. (2016-tall)

Divisjon Eiendom vil ledes av Hans Jørgen Lundby. Virksomheten utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter primært innenfor bolig, næring og helse.

Divisjon Sverige vil ledes av Mattias Gustafson og består i dag av byggvirksomhetene Betonmast Gøteborg og Betonmast Stockholm. De svenske virksomhetene er i rask vekst i et godt marked.

BetonmastHæhre er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern, og er et resultat av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen våren 2017.

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×