Vi gjør det!

Fagopplæring

Vi gir fagopplæring på et høyt nivå kombinert med varierte arbeidsoppgaver i en av anleggsbransjens mest spennende virksomheter. Når du er ferdig med læretiden vil du sitte igjen med gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor ditt fagområde.

Men det er ikke alt:

 • Du får svært gode muligheter til å lykkes, erfarne medarbeidere og egen lærlingeleder
 • Du får jobbe med toppmoderne utstyr
 • Du får venner for livet
 • Du får gode muligheter for avansement etter endt opplæring

Helse, miljø og sikkerhet

Isachsen arbeider for å etablere gode og trygge arbeidsforhold på arbeidsplassen. Vi jobber aktivt med HMS, både i det daglige arbeidet og gjennom aktive verneombud, god internkontroll og elektroniske styringssystemer.

HMS, mål

Gjennom å sikre de ansatte, gjennom å utvikle gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver, skal Isachsen skape et arbeidsmiljø som stimulerer til å være kreativ, konstruktiv og kritisk. Våre HMS-mål er:

H-verdi = 0

F-verdi = 0

Sykefravær <3 %

Målgruppen for lærlingprogrammet vårt er elever som har påbegynt sin yrkesfaglige utdanning og har fullført/bestått VG1 og VG2. For å bli kjent med Isachsen som arbeidsplass tilbyr vi også utplasseringsplasser underveis i din utdanning. 

Kontaktperson

Vidar Kjenås

Fagansvarlig opplæring


Konsern

Telefon: 979 94 049
Epost: vidar.kjenaas@isachsenas.no

Fagområder

 • Anleggsmaskinfører
 • Vei- og anleggsfagarbeider
 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Anleggsgartner
 • Gartner
 • Bilmekaniker, lette kjøretøy
 • Bilmekaniker, tunge kjøretøy
 • Yrkessjåfør
 • Betongfagarbeider

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×